TESTY Z ANGIELSKIEGO
Sprawdź czy rzeczywiście jesteś tak dobry jak myślisz ?

Zaimek

some / any
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


No/none/any
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Each/every
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Whose/whom/where
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Some/any (test 2)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Some- / any-
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Myself/herself/itself etc. (55)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Some / any (56)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


No / none / any (57)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Many / much / few / little (58)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Many / much / few / little (59)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Neither / either / either of / both (60)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Neither / either (61)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


All / everything (62)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Each / every (63)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Pronouns and determiners (73)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]